Vad ska jag skicka in som arbetslös efter att varit hemma med barn?

Fråga: Vad ska jag skicka in som arbetslös efter att varit hemma med barn?
Svar:

Hemma med barn

  1. Fyll alltid i en Anmälan. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Ange datum i din ansökan. Har du varit föräldraledig på heltid räcker det med att du anger vilka datum det gäller när du söker ersättning.
  3. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  4. Jobbat och fått föräldrapenning? Har du kombinerat arbete med föräldrapenning ska du skicka in intyg från Försäkringskassan där det framgår hur mycket ersättning du har fått före skatt.

Alla formulär hittar du här

0 av 2 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej