Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Arbetslös efter att varit hemma med barn

Föräldraledigheten kan i de flesta fall hoppas över. Månader där du har jobbat 80 timmar eller mer kan aldrig hoppas över. Ange när du söker att du har varit föräldraledig.

Din föräldraledighet kan hoppas över om

  • ditt barn var under två år när du var föräldraledig.
  • du har tagit ut minst fem dagars halv föräldrapenning per vecka när barnet är äldre än två år.

Har du arbetat 80 timmar eller mer per månad när du varit föräldraledig räknar vi på det deltidsarbete du har haft och vi hoppar aldrig över månaden.

  1. Fyll alltid i en Ansökan om ersättning Formuläret finns i Mina sidor.
  2. Ange datum i din ansökan. Har du varit föräldraledig på heltid räcker det med att du anger vilka datum det gäller när du söker ersättning.
  3. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  4. Jobbat och fått föräldrapenning? Har du kombinerat arbete med föräldrapenning ska du skicka in intyg från Försäkringskassan där det framgår hur mycket ersättning du har fått före skatt.

Alla våra e-tjänster

2 av 7 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej

Fråga oss!