Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Arbetslös efter företagande

Blir du som har eget företag arbetslös har du rätt till ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Om du haft företaget vid sidan om heltidsarbete kan det bli godkänt som bisyssla och du kan fortsätta med det. Har du däremot haft företaget som huvudsaklig sysselsättning måste du lägga det vilande för att få a-kassa.
  1. Fyll alltid i en Ansökan om ersättning. Formuläret hette tidigare Anmälan om arbetslöshet. Du hittar det i Mina sidor.
  2. Företag som huvudsaklig sysselsättning? Fyll i formuläret Företagare Arbetsintyg för företagare om du har haft ett aktivt företag. Till formuläret Företag – Arbetsintyg
  3. Företag vid sidan om heltidsarbete? Har du haft företag som en bisyssla ska du skicka in formuläret Företag – Extraarbete. Till formuläret Företag – Extraarbete 

Mer om företag

Alla formulär hittar du här

4 av 5 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej

Fråga oss!