Vad ska jag skicka in som arbetslös efter studier

Fråga: Vad ska jag skicka in som arbetslös efter studier
Svar:

Studerat

  1. Fyll alltid i en Anmälan om arbetslöshet. Formuläret Anmälan om arbetslöshet behöver vi alltid. Till Anmälan om arbetslöshet
  2. Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
  3. Studieintyg. Fyll i Studieintyg om du har studerat det senaste året. Om du inte har haft studiemedel från CSN ska du även bifoga ett registreringsintyg från studieanordnaren som styrker terminstider.

Mer om studier

Till Studieintyg

Till arbetsgivarintyg.nu

Alla formulär hittar du här

9 av 19 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej