Söka ersättning/tidrapportera Se dina uppgifter/inbetalningar

Jag är hemma med sjukt barn

När du är hemma med sjukt barn fyller du i föräldrapenning på tidrapporten och anmäler och ansöker om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

16 av 21 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej