När får jag min första utbetalning?

Fråga: När får jag min första utbetalning?
Svar:

Du kan tidigast få din första utbetalning tre veckor från den dagen du anmälde dig på arbetsförmedlingen. En förutsättning för att utbetalning ska kunna ske är att du har skickat in ansökningshandlingar, kassakort och att vi har fattat ett beslut.

Om utbetalning

44 av 61 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

Fick du svar på din fråga? Ja Nej