Egen uppsägning

Om du säger upp dig kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar. Därefter följer 7 dagars obligatorisk karens. Under drygt 10 veckor får du ingen ersättning från a-kassan och du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen för att avstängningsdagarna ska börja räknas av. Du kan slippa avstängning om du har giltiga skäl – styrk dina skäl med intyg.

Avstängning i 45 dagar

Om du säger upp dig utan giltig anledning blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar nio hela veckor. Som mest kan du vara avstängd fem dagar i veckan och du ska skicka in kassakort under avstängningsperioden. Din ersättningsperiod inleds med 7 dagars obligatorisk karens. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från a-kassan under drygt 10 veckor. Vad som gäller om du skulle tacka nej till att få en tidsbegränsad anställning förlängd kan du läsa mer om här.

Arbetslösa dagar och dagar du jobbar räknas som avstängningsdagar

Avstängningsdagar är dagar som du:

  • är anmäld på arbetsförmedlingen och är helt eller delvis arbetslös.
  • arbetar minst tre timmar.

Om du är sjuk eller föräldraledig eller om du har semester, är bortrest eller av annan anledning inte kan jobba räknas det inte som avstängningsdag.

Max avstängd 112 kalenderdagar

Om du skulle vara avanmäld från arbetsförmedlingen, sjuk, föräldraledig eller av någon annan anledning förhindrad att ta jobb skjuts avstängningsdagarna framåt. När det gått 112 kalenderdagar efter den sista anställningsdagen är avstängningen överspelad oavsett om du har klarat av alla avstängningsdagar eller inte.

Ingen avstängning om du har giltiga skäl

Om du har giltiga skäl för din uppsägning blir det ingen avstängning, och ersättningsperiod inleds med 7 obligatoriska karensdagar. Läs mer om karenstiden här.

Giltiga skäl att sluta ett arbete

I följande situationer får du säga upp dig utan att bli avstängd från ersättning. 

  • Om du inte får din lön utbetald.
  • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla eller att flytta med.
  • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
  • Om du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering. 

Styrk dina skäl med intyg

För att du inte ska bli avstängd måste du kunna styrka dina skäl med intyg. Om du till exempel har sagt upp dig på grund av hälsoskäl ska det styrkas med ett läkarutlåtande. Om du varit mobbad ska du själv redogöra kort för vad som inträffat samt styrka det på det sätt som du kan, exempelvis skriftlig redogörelse från en chef, arbetskamrat eller ett fackombud som vet vad som hänt.

Inte skäl att sluta utan avstängning

Följande skäl att sluta en anställning är i sig inte giltiga. 

  • Du har inte har befordrats på det sätt du önskat.
  • Du har inte fått de arbetsuppgifter du önskar eller som du blivit lovad.
  • Du har inte har fått den löneförhöjning du begärt.
  • Du är över- eller underkvalificerad för dina arbetsuppgifter.

Inkomstförsäkring och egen uppsägning

Vissa inkomstförsäkringar faller inte ut när du säger upp dig. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolag om vilka regler som gäller för just din försäkring.

Ring oss om du har frågor

Funderar du på att säga upp dig? Ring oss gärna innan du fattar ditt beslut så att vi kan informera om vilka konsekvenserna skulle bli i ditt fall när det gäller a-kassan. Du når oss på 08-412 33 00.

Tyck till