Egen uppsägning

Om du säger upp dig kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar. Ersättningsperioden inleds sedan med 7 dagars obligatorisk karens. Under drygt 10 veckor får du ingen ersättning från a-kassan. Du kan slippa avstängning om du har giltiga skäl – styrk dina skäl med intyg.

Avstängning i 45 dagar

Skulle du säga upp dig utan giltig anledning blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar nio hela veckor. Som mest kan du vara avstängd fem dagar i veckan. Skicka in kassakort under din avstängningsperiod. Din ersättningsperiod inleds med 7 dagars obligatorisk karens. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från a-kassan under drygt 10 veckor.

Arbetslösa dagar och dagar med arbete räknas som avstängningsdagar

Dagar räknas som avstängningsdagar:

 • Dag då du är anmäld på arbetsförmedlingen och helt eller delvis är arbetslös.
 • Dag då du arbetar minst tre timmar utan att vara anmäld på arbetsförmedlingen.

Dagar som inte räknas som avstängningsdagar:

 • Dag när du är sjuk eller föräldraledig
 • Dag som du har semester, är bortrest eller av annan anledning inte kan jobba

Du är max avstängd 112 kalenderdagar

Om du skulle vara avanmäld från arbetsförmedlingen, sjuk, föräldraledig eller av någon annan anledning förhindrad att ta jobb skjuts avstängningsdagarna framåt. När det gått 112 kalenderdagar efter att du sagt upp dig och slutat din anställning är avstängningen överspelad oavsett om du har klarat av alla avstängningsdagar eller inte.

Ingen avstängning om du har giltiga skäl för uppsägning

Om du har giltiga skäl för din uppsägning blir du inte avstängd. Din ersättningsperiod inleds då med 7 obligatoriska karensdagar. Läs mer om karenstiden här.

I följande situationer anser a-kassan att du har giltiga skäl att sluta ditt arbete

 • Om du inte får din lön utbetald.
 • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla eller att flytta med.
 • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
 • Om du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet, omplaceringsmöjligheter har undersökts och man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen.

Styrk dina skäl med intyg

För att du inte ska bli avstängd måste du kunna styrka dina skäl med intyg från någon som känner förhållandena väl. Om du till exempel har sagt upp dig på grund av hälsoskäl ska det styrkas med ett läkarutlåtande. Om du varit mobbad ska du själv redogöra kort för vad som inträffat samt styrka det på det sätt som du kan, exempelvis skriftlig redogörelse från en chef, arbetskamrat eller ett fackombud som vet vad som hänt.

Dessa brukar inte vara giltiga

Exempel på skäl som inte brukar vara giltiga:

 • Att du inte har befordrats på det sätt du önskat.
 • Att du inte har de arbetsuppgifter du önskar eller som du blivit lovad.
 • Att du inte har fått den löneförhöjning du begärt.
 • Att du är över- eller underkvalificerad för dina arbetsuppgifter.

Inkomstförsäkring och egen uppsägning

Vissa inkomstförsäkringar faller inte ut när du säger upp dig. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolag om vilka regler som gäller för just din försäkring.

Ring oss om du har frågor

Ring gärna om du har frågor om detta. Du når oss på 08-412 33 00.

Tyck till