Jobba utomlands? Se då till att vara arbetslöshetsförsäkrad i rätt land.

Grundregeln är att man ska vara försäkrad i det land man arbetar och du behöver ta reda på vad som gäller just dig. För de som arbetar och är arbetslöshetsförsäkrad inom EU/EES-området eller Schweiz går det att lägga samman försäkringsperioder. På vår sajt finns information om vad som gäller innan, under och efter du arbetat inom EU/EES eller Schweiz.

Om du arbetar i ett land utanför EU/EES kan du som regel inte använda det arbetet för att klara villkoret för a-kassa i Sverige. Men det finns några undantag, och de har vi samlat här.

VANLIGA FRÅGOR nav-left nav-right

Jag har dag- eller veckopendlat inom EU/EES

Svar: Har du dag- eller veckopendlat mellan din bostad i Sverige och ditt arbete i ett annat EU/EES-land har du varit gränsarbetare. Har du nu blivit du helt arbetslös ska du ska du: Bli medlem hos oss ... +Visa mer
Svar:

Har du dag- eller veckopendlat mellan din bostad i Sverige och ditt arbete i ett annat EU/EES-land har du varit gränsarbetare.

Har du nu blivit du helt arbetslös ska du ska du:

  • Bli medlem hos oss om du inte har behållit medlemskapet
  • fylla i formulären Anmälan om arbetslöshet och Bosättningsstat

När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

Ditt arbete och din försäkringsperiod i utlandet ska styrkas med intyg PDU1. Vi behöver i normalfallet inga andra handlingar som rör arbete och inkomster.

-Visa mindre

Jag har bott och arbetat inom EU/EES

Svar: Du som är inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare men nu flyttat eller återvänt till Sverige som arbetslös kan ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES... +Visa mer
Svar:

Du som är inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare men nu flyttat eller återvänt till Sverige som arbetslös kan ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Du kan däremot inte räkna med ditt utlandsarbete förrän du först har arbetat i Sverige.

Ansök om intyg PDU1 från ditt tidigare arbetsland för att vi sedan ska kunna pröva din rätt till att sammanlägga perioderna.

Mer om hur du skaffar intyg PDU1

-Visa mindre

Jag har varit bosatt i Sverige men vistats och arbetat inom EU/EES

Svar: Har du haft kvar din stadigvarande bosättning i Sverige men inte återvänt till Sverige dagligen eller varje vecka har du varit sällanhemvändare. Har du nu valt att återvända till Sverige och söka job... +Visa mer
Svar:

Har du haft kvar din stadigvarande bosättning i Sverige men inte återvänt till Sverige dagligen eller varje vecka har du varit sällanhemvändare.

Har du nu valt att återvända till Sverige och söka jobb här ska du ska du:

  • Bli medlem hos oss om du inte har behållit medlemskapet
  • fylla i formulären Anmälan om arbetslöshet och Bosättningsstat

När vi har fått dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig om vi behöver fler uppgifter.

Ditt arbete och din försäkringsperiod i utlandet ska styrkas med intyg PDU1. Vi behöver i normalfallet inga andra handlingar som rör arbete och inkomster. Beroende på arbetsland kan du antingen själv skaffa intyget eller också hjälper vi dig.

-Visa mindre

Jag har arbetat utanför EU/EES för min svenska arbetsgivare

Svar: Om du har arbetat utomlands för en svensk arbetsgivare, som har säte i Sverige, och om din lön har betalats ut från Sverige jämställer vi detta arbete med arbete i Sverige. För dig gäller därför detsa... +Visa mer
Svar:

Om du har arbetat utomlands för en svensk arbetsgivare, som har säte i Sverige, och om din lön har betalats ut från Sverige jämställer vi detta arbete med arbete i Sverige. För dig gäller därför detsamma som om du hade arbetat i Sverige.

-Visa mindre

Jag är inflyttad till Sverige

Svar: Du som är inflyttad till Sverige men ännu inte har hunnit arbeta här kan ändå ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. När du sedan får ett ... +Visa mer
Svar:

Du som är inflyttad till Sverige men ännu inte har hunnit arbeta här kan ändå ha rätt till medlemskap hos oss om du tidigare har arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

När du sedan får ett arbete i Sverige kan du ha rätt att lägga samman arbets- och försäkringsperioder i andra EU/EES-länder eller Schweiz med det arbete du har haft här ifall du åter blir arbetslös.

Ansök om intyg PDU1 från ditt tidigare arbetsland för att vi sedan ska kunna pröva din rätt till att sammanlägga perioderna.

-Visa mindre
Fler vanliga frågor
SÅ MYCKET FÅR DU

Vad blir din ersättning

 

-
+
En ersättningsperiod inleds alltid med 7 dagars karens då man inte får någon ersättning. Max 5 karensdagar kan dras per vecka. Skicka in kassakort för att karensdagarna ska börja räknas av.
Första 7 dagarna
kr
Dag 1-100 kan man få 80 procent av sin lön upp till 25 025 kronor. Har man en inkomstförsäkring via facket kan man få 80 procent av hela sin lön.
Dag 1-100
kr
Dag 101-200 är den maximala dagpenningen 760 kronor. Man kan fortfarande få 80 procent av den tidigare lönen.
Dag 101-200
kr
Dag 201-300 sänks kompensationsnivån från 80 till 70 procent av den tidigare lönen. Högsta dagpenning är fortfarande 760 kronor.
Dag 201-300*
kr
*450 dagar om du har barn under 18 år
Mer om hur vi räknar

EU

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien

Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien

Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

EES

Island
Liechtenstein
Norge

Det finns även ett särskilt avtal mellan EU och Schweiz som innebär att ditt arbete i Schweiz likställs som arbete inom EU/EES.