Nästa utbetalning görs fredagen den 26 maj

Ersättning för de tidsredovisningar som skickats in till oss senast måndag den 22 maj kommer att betalas ut fredag den 26 maj. Utbetalningen görs en dag senare på grund av att torsdagen är helgdag.

 

Mina sidor

Tisdagen den 23 maj och tisdagen den 30 maj kan det förekomma vissa kortare driftstörningar mellan kl 17-23.

Upplever du störningar ber vi dig försöka igen lite senare.

 

VANLIGA FRÅGOR nav-left nav-right

Vad är det för skillnad på a-kassa, fack och inkomstförsäkring?

Svar: A-kassa + Fackförbund = Inkomstförsäkring A-kassa En organisation du blir medlem i och får ersättning från om du blir arbetslös. För att få ersättning grundad på lönen måste du vara med i minst 12 må... +Visa mer
Svar:

A-kassa + Fackförbund = Inkomstförsäkring

A-kassa En organisation du blir medlem i och får ersättning från om du blir arbetslös. För att få ersättning grundad på lönen måste du vara med i minst 12 månader och under medlemstiden arbetat. Mer om villkoren för ersättning från a-kassan

Fackförbund En organisation du blir medlem i och får hjälp och stöd i arbetsrelaterade frågor, juridisk hjälp, olika försäkringar, karriärcoachning med mera. Våra fackförbund

Inkomstförsäkring Om du tjänar mer än 25 025 kronor är det bra att ha en inkomstförsäkring så att du kan få 80 procent av hela din lön om du blir arbetslös. I de flesta av våra fackförbunds medlemsavgifter ingår inkomstförsäkringen. Ett villkor för att få sin inkomstförsäkring är att man också är med i och får ersättning från a-kassan. Mer om inkomstförsäkring

-Visa mindre

Jag vill säga upp mig. Får jag a-kassa då?

Svar: Ja, om du uppfyller villkoren för ersättning. Du blir däremot först avstängd från ersättning i 45 dagar om du inte har giltiga skäl. Ersättningsperioden inleds sedan med 7 dagars karens. Skulle du ha ... +Visa mer
Svar:

Ja, om du uppfyller villkoren för ersättning. Du blir däremot först avstängd från ersättning i 45 dagar om du inte har giltiga skäl. Ersättningsperioden inleds sedan med 7 dagars karens. Skulle du ha giltiga skäl för din uppsägning får du ersättning direkt efter 7 dagars karens. Giltiga skäl kan vara att du blir sjuk av ditt arbete, att du blir mobbad eller att din arbetsgivare inte betalar ut lön. Dina skäl måste vara styrkta.

Blir du avstängd från ersättning får du ingen ersättning från a-kassan under sammanlagt 52 dagar (45 avstängningsdagar + 7 karensdagar). Eter cirka 10 veckor har du rätt till ersättning.

Anmäl dig på arbetsförmedlingen direkt du slutat ditt arbete för att avstängningsdagarna ska börja räknas av. Tidrapportera på ditt kassakort i Mina sidor under hela avstängningstiden.

Mer om egen uppsägning

Mer om villkor för ersättning

Till Mina sidor

-Visa mindre

Hur mycket är maxersättning?

Svar: 910 kronor första hundra dagarna Högsta dagpenning (eller maxersättning) är i dag 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag. Ersättning 5 dagar per vecka Arbets... +Visa mer
Svar:

910 kronor första hundra dagarna Högsta dagpenning (eller maxersättning) är i dag 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

Ersättning 5 dagar per vecka Arbetslöshetsersättning betalas ut maximalt 5 dagar per vecka. Om du är helt arbetslös en månad får du i genomsnitt 22 dagar. Du som har haft högre lön än 25 025 per månad får cirka 20 000 kronor före skatt de första 100 dagarna. Om du har en inkomstförsäkring via facket eller privat bolag kan du få mer.

Räkna ut din ersättning

Om ersättningen

Om inkomstförsäkring

-Visa mindre

Hur byter jag till er?

Svar: Vi ordnar med bytet åt dig. Vi ser till att det inte blir något glapp i medlemskapet och att du kan tillgodoräkna dig medlemskapstiden från din andra a-kassa. Fyll i din bytesansökan Läs mer om byte... +Visa mer
Svar:

Vi ordnar med bytet åt dig. Vi ser till att det inte blir något glapp i medlemskapet och att du kan tillgodoräkna dig medlemskapstiden från din andra a-kassa.

Fyll i din bytesansökan

Läs mer om byte

Våra fackförbund

-Visa mindre

Hur anmäler jag autogiro?

Svar:

Du kan antingen anmäla det i din internetbank eller direkt här på aea.se.

Anmäl kostnadsfritt på aea.se/autogiro med BankID

Så anmäler du i din internetbank

 

Fler vanliga frågor
NYHET

Ny ersättningsbegränsning för deltidsarbetande – 75 dagar ersätts med 60 veckor

Den 15 maj 2017 införs nya regler för a-kassa för dig som är deltidsarbetslös. Nyheten är att du kan få a-kassa under som mest 60 veckor inom en och samma ersättningsperiod. Ändr... +Visa mer

Akademikernas a-kassa

Den 15 maj 2017 införs nya regler för a-kassa för dig som är deltidsarbetslös. Nyheten är att du kan få a-kassa under som mest 60 veckor inom en och samma ersättningsperiod. Ändringen innebär att fler deltidsarbetslösa kan få ersättning längre.

Dagens 75-dagarsbegränsning för deltidsarbetslösa försvinner och ersätts den 15 maj med en veckobegränsning som ger dig rätt till deltidsersättning i upp till 60 veckor.

Varje vecka som du får en eller flera ersättningsdagar vid sidan om arbete räknas som en deltidsvecka. Det är tillfällena du varit arbetslös som styr – inte när du ansöker om ersättning. Det spelar därför ingen roll när du skickar in dina kassakort.

Alla deltidsdagar räknas om enligt 60-veckorsprincipen

Om du fått deltidsdagar före den 15 maj räknas de om till deltidsveckor enligt 60-veckorsprincipen. Omräkningen går till så att de veckor som du både jobbat och fått arbetslöshetsersättning summeras. Den nya regeln gör att de som deltidsarbetar får möjlighet att göra det längre med a-kassa.

Om dina ersättningsdagar enligt 75-dagarsregeln tagit slut?

Har du redan fått 75 deltidsdagar och nekats fortsatt ersättning på deltid? Då kanske du ändå kan fortsätta att få deltidsersättning efter den 15 maj. Det gäller i de fall den arbetslöse fått deltidsersättning under färre än 60 veckor och fortfarande har dagar kvar på sin period. Om detta gäller dig ska du ta kontakt med oss när vi närmar oss den 15 maj.

Arbetslös längre än 60 veckor

Om det finns ersättningsdagar kvar i din ersättningsperiod när du varit deltidsarbetslös i 60 veckor kan du, på samma sätt som nu, använda dem för veckor då du är helt arbetslös.

Definitioner:

Ersättningsperiod: En ersättningsperiod är den period på 300 dagar (450 dagar för dig med barn under 18 år) du kan få a-kassa utan att behöva uppfylla ett nytt arbetsvillkor. 

Deltidsarbete: När du förvärvsarbetar och har rätt till arbetslöshetsersättning enligt a-kassornas omräkningstabell.

-Visa mindre
Aktuellt/Press
TESTA SJÄLV

Räkna ut din ersättning

Fyll i din genomsnittliga månadsinkomst och se dagersättning:

Som grund för din dagpenning ligger din genomsnittliga inkomst som du haft före arbetslösheten. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om du arbetat kortare tid. För att kunna få ersättning baserad på lönen så måste man också varit medlem i 12 månader.
-
+
En ersättningsperiod inleds alltid med 7 dagars karens då man inte får någon ersättning. Max 5 karensdagar kan dras per vecka. Skicka in kassakort för att karensdagarna ska börja räknas av.
Första 7 dagarna:
kr
Dag 1-100 kan man få 80 procent av sin lön upp till 25 025 kronor. Har man en inkomstförsäkring via facket kan man få 80 procent av hela sin lön.
Dag 1-100
kr
Dag 101-200 är den maximala dagpenningen 760 kronor. Man kan fortfarande få 80 procent av den tidigare lönen.
Dag 101-200
kr
Dag 201-300 sänks kompensationsnivån från 80 till 70 procent av den tidigare lönen. Högsta dagpenning är fortfarande 760 kronor.
Dag 201-300*
kr
*450 dagar om du har barn under 18 år
Mer om din ersättning
FILM: SÅ SÖKER DU ERSÄTTNING
FILM: SÅ SÖKER DU ERSÄTTNING
FILM: VARFÖR SKA MAN GÅ MED I A-KASSAN?
FILM: VARFÖR SKA MAN GÅ MED I A-KASSAN?
Fler filmer