NYHET

Fusk är fel men alla fel är inte fusk.

Arbetsförmedlingen har fått stark kritik för brister i kontrollen av arbetslösa. Med anledning av det vill Akademikernas a-kassa lyfta att kontroll är viktigt men det är också vikt... +Visa mer

Arbetsförmedlingen har fått stark kritik för brister i kontrollen av arbetslösa. Med anledning av det vill Akademikernas a-kassa lyfta att kontroll är viktigt men det är också viktigt att reglerna är tydliga och förutsebara för de arbetslösa, det ska vara lätt att göra rätt, och det är det inte alltid idag.

När man är arbetslös och får a-kassa är grunden att man ska vara aktivt arbetssökande och följa den plan som man tagit fram i samarbete med sin arbetsförmedlare. Reglerna säger att man ska aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen varje månad och tidrapportera till sin a-kassa varje vecka.

Skulle någon missa eller strunta i att aktivitetsrapportera, eller om arbetsförmedlaren anser att personen inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande, ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande om detta till personens a-kassa. A-kassan prövar om personen fullgjort sina skyldigheter och om hen inte har det, får personen en sanktion i form av en varning eller avstängning från ersättning.

A-kassorna har starka incitament för att betala ut rätt ersättning eftersom trygghet och tillit till systemet är kärnvärdet i vår verksamhet. Medlemmarna behöver kunna lita på att man faktiskt får de pengar man har rätt till när man är arbetslös, det är själva poängen med arbetslöshetsförsäkringen. Och de medlemmar som inte är arbetslösa behöver kunna lita på att kontrollsystemet säkerställer att rätt individer får rätt ersättning - annars vill de inte fortsätta att vara medlemmar. Men aktivitetsrapporteringen har också ett mjukare mål än regelrätt kontroll. Den ska också stödja och lotsa de arbetslösa till sökbeteenden som är framgångsrika när man, så snabbt det är möjligt, vill hitta ett nytt arbeta som man kan försörja sig på. Här skulle vi gärna se mer forskning om hur aktivitetsrapporteringen konkret har påverkat de arbetslösas sökbeteenden och i förlängningen deras tid i arbetslöshet.

Med anledning av IAF:s rapport om brister i Arbetsförmedlingens kontroll som Ekot rapporterade om i veckan, 20 mars 2019, vill vi på Akademikernas a-kassa göra tydligt att vi tycker att bra uppföljningar av de arbetslösas aktiviteter är en självklarhet för att kunna utvärdera om systemet fungerar som lagstiftaren tänkt sig. Vi tycker också att det är viktigt med tydliga och förutsebara regler för de arbetslösa att hålla sig till. Därför noterar vi att det idag saknas regler för hur många arbeten som en person behöver söka för att räknas som aktivt arbetssökande. Det är en bedömningsfråga och man tar hänsyn till personens förutsättningar och den rådande arbetsmarknaden. Ingen – vare sig arbetsgivare eller arbetslösa – tjänar på att de arbetslösa urskillningslöst söker vilket jobb som helst.

Det finns människor som fuskar och det vill vi sätta stopp för. Men det finns också de som gör fel utan att fuska. I a-kassornas verksamhet är uppföljningar och kontroller viktiga för att kunna hålla hög kvalitet i processer och beslut. Och det allra viktigaste är att systemen stödjer att människor kommer i arbete där de kan försörja sig själva.

Många höjer nu rösten för skärpta regler. Vi hoppas att man, både i den utredning som ser över arbetslöshetsförsäkringen och i det stora förändringsarbete som pågår inom Arbetsförmedlingen, inte börjar bakifrån med kontrollerna utan i stället utformar regler som gör det lätt för den arbetslöse att förstå hur hen kan göra rätt från början.

-Visa mindre
Fusk är fel men alla fel är inte fusk.
NYHET

Vill du byta till Akademikernas a-kassa?

Skicka in en medlemsansökan för byte och signera med BankID så ordnar vi med bytet. Självklart tillgodoräknar vi medlemskapstiden från din förra a-kassa. Vi sköter bytet och du beh... +Visa mer

Skicka in en medlemsansökan för byte och signera med BankID så ordnar vi med bytet. Självklart tillgodoräknar vi medlemskapstiden från din förra a-kassa. Vi sköter bytet och du behöver varken kontakta din gamla a-kassa eller riskera att det blir glapp i medlemstiden.

Öppna medlemsansökan för byte

Bild på kvinna

Så här uppfyller man akademikerkravet

Det kostar 110 kronor i månaden att vara med hos oss. Om man är med i en a-kassa behöver vi bara veta att man är akademiker. Akademiker är man om man uppfyller något av följande:

  • Man har 180 högskolepoäng.
  • Man avslutade studierna före 2007 och har 120 akademiska poäng.
  • Man studerar just nu och har för avsikt att ta 180 högskolepoäng.
  • Man är medlem i ett Saco-förbund, Vårdförbundet eller har tidigare varit medlem hos oss.
  • Man har en utländsk högskoleutbildning som motsvarar 180 högskolepoäng. Kontakta oss!

Så här byter man

  • Fyll i medlemsansökan och signera med BankID. Du kan ange vilket konto du vill att vi ska dra avgiften från direkt.
  • Fortsätt att betala medlemsavgiften till din nuvarande a-kassa. När du får ett beslut från oss om att bytet är klart börjar du betala avgiften till oss istället.
-Visa mindre
Vill du byta till Akademikernas a-kassa?
TESTA SJÄLV

Räkna ut din ersättning

Fyll i dina uppgifter och se hur mycket du kan få per dag:

Medlem mer än 1 år
Medlem mindre än 1 år
Det senaste årets genomsnittliga månadslön:
Som grund för din dagpenning ligger din genomsnittliga inkomst som du haft före arbetslösheten. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om du arbetat kortare tid. För att kunna få ersättning baserad på lönen så måste man också varit medlem i 12 månader.
En ersättningsperiod inleds alltid med 6 dagars karens då man inte får någon ersättning. Max 5 karensdagar kan dras per vecka. Fyll i din tidrapport för att karensdagarna ska börja räknas av. Sedan börjar din period på 300 dagar.
Första 6 dagarna:
kr
Dag 1-100 kan man få 80 procent av sin lön upp till 25 025 kronor. Har man en inkomstförsäkring via facket kan man få 80 procent av hela sin lön.
Dag 1-100
kr
Dag 101-200 är den maximala dagpenningen 760 kronor. Man kan fortfarande få 80 procent av den tidigare lönen.
Dag 101-200
kr
Dag 201-300 sänks kompensationsnivån från 80 till 70 procent av den tidigare lönen. Högsta dagpenning är fortfarande 760 kronor.
Dag 201-300*
kr
*450 dagar om du har barn under 18 år.
Mer om din ersättning
Fråga oss!