Så här räknar vi - dagar och pengar

Ordförklaringar

En ersättningsperiod är 300 dagar lång och den inleds alltid med sju karensdagar. Du får som mest ersättning fem dagar per vecka och den maximala ersättningen som betalas ut är 910 kronor före skatt per dag de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor.

Om ersättningsperioden

Alltid sju dagars karens

Varje ny ersättningsperiod på 300 dagar inleds med sju karensdagar. Karenstiden är obligatorisk och ska inte blandas samman med avstängningsdagar. En karensdag är en slags kvalifikationsdag som du inte får någon ersättning för fastän du är arbetslös och i övrigt uppfyller villkoren. Karensen måste vara uppfylld inom en tolvmånadersperiod och för att karensdagarna ska du tidrapportera i Mina sidor.

21 § lag om arbetslöshetsförsäkring - till riksdagens webbplats

Exempel

Sara har arbetat heltid och blir arbetslös. Hon hittar ett nytt deltidsarbete på 50 procent och ska stämpla upp a-kassan till 100 procent. Första veckan dras 2,5 karensdagar, andra veckan dras 2,5 karensdagar. Den tredje veckan dras 2 karensdagar och hon får ersättning för 0,5 ersättningsdag.

Du kan få 300 dagar, max 5 dagar i veckan

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar, 450 dagar för föräldrar med barn under 18 år. Som mest kan du få fem ersättningsdagar per vecka. Varje hel eller halv arbetslös dag som du får ersättning för räknas av från perioden. Dagar som du inte får ersättning för dras inte av från din period, till exempel om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig, förhindrad eller liknande.

Är du helt arbetslös räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader. Har du avbrott i din arbetslöshet som är kortare än tolv månader fortsätter du på samma ersättningsperiod som du tidigare påbörjat.

Skulle ditt avbrott från arbetslöshetsersättningen vara längre än tolv månader beror det på anledningen till avbrottet om du fortsätter på din period eller om du måste uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till ersättning. För att få fortsätta på den period du påbörjat måste avbrottet bestå av överhoppningsbar tid.

60 veckor om du arbetar

Om du har arbetat har du rätt till ersättning för den tid du är arbetslös per vecka. Du har rätt att kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

Mer om arbete och a-kassa

Om ersättningsnivån

Medlem i a-kassan i 12 månader eller mer

Om du varit medlem i a-kassan i minst 12 månader har du rätt till inkomstrelaterad ersättning om du under medlemstiden också har arbetat och uppfyller arbetsvillkoret. Ersättningsnivån är 80 procent de första 200 ersättningsdagarna.

Som mest kan du få 910 kronor om dagen eftersom det är taket för ersättningen. 910 kronor får du om du haft en genomsnittlig månadslön på minst 25 025 kronor året före arbetslösheten. Efter 100 ersättningsdagar är maxersättningen 760 kronor per dag. Efter de första 100 dagarna sänks högsta dagpenning till 760 kronor och efter 200 ersättningsdagar sänks kompensationsnivån till 70 procent.

Mer om arbetsvillkoret

Mer om hur vi räknar ut ersättningen

 

Ersättningsnivå a-kassa

 

Medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader

Även du som har varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader kan få ersättning. Din ersättning kommer att baseras på hur mycket du har arbetat. Maxersättningen är 365 kronor om dagen före skatt. 

Så räknar vi

Både din arbetstid och din inkomst har betydelse när vi räknar ut din ersättning. Din genomsnittliga arbetstid har betydelse för hur många ersättningsdagar per vecka du kan få om du kombinerar arbete och a-kassa. Som grund för din ersättning ligger din genomsnittliga månadsinkomst 12 månader före arbetslösheten. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om du arbetat kortare tid.  

Mer om hur vi räknar

Räkna ut din ersättning

Uppdaterad: 15 mars 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!