Så här räknar vi - dagar och pengar

Ordförklaringar

En ersättningsperiod är 300 dagar lång och den inleds alltid med sex karensdagar. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka och den maximala ersättningen som betalas ut är 910 kronor före skatt per dag de första 100 ersättningsdagarna.

Från dag 101 är ersättningen maximalt 760 kronor per dag. Det går att kombinera arbete och a-kassa i 60 veckor. Om man har barn under 18 förlängs perioden automatiskt med 150 dagar när de 300 dagarna tar slut.

Så många dagar kan man få

Så mycket pengar kan man få

Så många dagar kan man få

Alltid sex dagars karens

300 dagar, max 5 dagar per vecka

60 veckor om man arbetar

150 dagar extra om man har barn under 18

Alltid sex dagars karens

 • Den obligatoriska karensen är för alla som få a-kassa 6 dagar
 • Är man arbetslös på heltid dras 5 dagar den första veckan och 1 dagar den andra veckan. När karensen är avklarad börjar ersättningsperioden på 300 dagar. De 6 dagarna dras inte från ersättningsperioden.
 • För att karensen ska dras måste man tidrapportera i Mina sidor.
 • Karensen måste vara uppfylld inom en tolvmånadersperiod.

21 § lag om arbetslöshetsförsäkring - till riksdagens webbplats

300 dagar, max 5 dagar per vecka

 • En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar, 450 dagar för föräldrar med barn under 18 år.
 • Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader.
 • Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka.
 • Dag man får ersättning för räknas av från perioden.
 • Dag man inte får ersättning för dras inte av från perioden, till exempel om man arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att man inte kan söka arbete.
 • Har man ett avbrott i sin arbetslöshet som är kortare än tolv månader fortsätter man på samma ersättningsperiod som man tidigare påbörjat.
 • Är avbrottet från ersättningen längre än tolv månader beror det på anledningen till avbrottet om man fortsätter på samma period eller om man måste uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till ersättning. För att få fortsätta på samma period måste avbrottet bestå av överhoppningsbar tid, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

60 veckor om man arbetar

Om man kombinerar ersättning och arbete har man rätt till ersättning för den tid man är arbetslös per vecka. Man har rätt att kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

Mer om arbete och a-kassa

150 dagar extra om man har barn under 18

Har man barn som är under 18 år får man 150 dagar extra när de 300 dagarna är slut. Perioden förlängs automatiskt när 300 dagar har betalats ut och man behöver inte skicka in något.

Så mycket pengar kan man få

Medlem längre än 12 månader

Medlem kortare tid än 12 månader

Så räknar vi ut ersättningen

Medlem i a-kassan längre än 12 månader

Man kan få maximalt 910 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 25 025 kronor eller mer. 

Första 6 dagarna: 0 kronor (karens)
Dag 1-100: max 910 kronor (80 % av lönen)
Dag 101-200: max 760 kronor (80 % av lönen)
Dag 201-300: max 760 kronor (70 % av lönen)

Räkna ut hur mycket du kan få här

Mer om arbetsvillkoret

Mer om hur vi räknar ut ersättningen

Mer om hur vi räknar för företagare

Mer om arbetsgivarintyget 

Ersättningsnivå a-kassa

Medlem kortare tid än 12 månader

Om man varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader kan få ersättning baserad på arbetstiden. Maxersättningen är 365 kronor om dagen före skatt. 

Första 6 dagarna: 0 kronor (karens)
Dag 1-300: max 365 kronor - om man har arbetat heltid

Så räknar vi ut ersättningen

Både arbetstiden och inkomsten har betydelse när vi räknar ut ersättningen.

 • Den genomsnittliga arbetstiden har betydelse för hur många ersättningsdagar per vecka man kan få om man kombinerar arbete och a-kassa. Är man arbetslös på heltid får man ersättning 5 dagar i veckan.
 • Den genomsnittliga månadsinkomsten 12 månader före arbetslösheten ligger till grund för ersättningsnivån. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om man arbetat kortare tid. Därför är det viktigt att skicka in arbetsgivarintyg för allt arbete. 

Mer om hur vi räknar

Räkna ut ersättningen här

Uppdaterad: 26 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!