Så räknar vi – arbete

Ordförklaringar

Om du varit med i a-kassan kortare än 12 månader kan du som mest få 365 kronor om dagen i a-kassa. Om du varit medlem 12 månader eller mer räknar vi på den genomsnittliga inkomst du haft före arbetslösheten.

Inkomstbaserad ersättning

Din genomsnittliga inkomst ligger till grund för ersättningen och vi räknar alltid på 12 månader även om du arbetat kortare tid.

Detta gäller för inkomstbaserad ersättning:

  1. Medlemskap i en a-kassa under 12 månader eller mer.
  2. Under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret, det vill säga arbetat minst 80 timmar per månad under 6 månader.

Genomsnittlig arbetstid

Genomsnittsarbetstiden räknas alltid på 12 hela månader. Har det under det senaste året funnits månader som du inte kunnat arbeta för att du studerat, varit sjuk eller vårdat barn kan de hoppas över och vi kan då räkna på arbete som ligger längre bak tiden.

Mer om överhoppningsbar tid

Den genomsnittliga arbetstiden har betydelse om du kombinerar arbete och a-kassa.

Mer om arbete och a-kassa

Genomsnittlig inkomst

Som grund för din ersättning ligger din genomsnittliga månadsinkomst det senaste året. Har du fått sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning får det räknas med om du också arbetat minst 80 timmar den månad som ersättningen avser. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om du arbetat kortare tid.  

Din dagpenning är 80 procent av lönen eller max 910 kronor

Din dagpenning är 80 procent av lönen förutsatt att du tjänat mindre än 25 025 per månad. Om du tjänat mer får du 910 kronor om dagen i 100 dagar. Vi bestämmer din dagpenning till 80 procent av din genomsnittliga månadslön delad med 22 (dagar). Efter de första 100 dagarna sänks högsta dagpenning till 760 kronor och efter 200 ersättningsdagar sänks kompensationsnivån till 70 procent.

 (din genomsnittliga lön/22) x 0,8= din dagpenning

Ett exempel: Sara har en normalinkomst på 24 000 kronor. Hennes dagpenning blir då 873 kronor. (24 000/22) x 0,8=873 kronor.

Grundbeloppet

Har du varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan du få ett grundbelopp på maximalt 365 kronor om du haft en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar (heltid). Har du till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får du hälften av det maximala beloppet, det vill säga 183 kronor. Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om du arbetat kortare tid. När du har varit med i 12 månader prövar vi automatiskt om du har rätt till inkomstrelaterad ersättning.

Höjning av inkomst

Varje år räknas de arbetslösas genomsnittliga inkomst upp för att följa med i löneutvecklingen.

Om du arbetar och därför har ett avbrott på minst 25 veckor i arbetslösheten kan du också höja din genomsnittliga inkomst. Genomsnittsberäkningen görs på 12 månader och måste bli högre både avseende inkomst och arbetstid för att vi ska kunna höja.

 

Om dagarna tar slut

Om du arbetar så mycket under arbetslösheten att du klarar arbetsvillkoret kan du ha rätt till ännu en ersättningsperiod. Dagpenningen i den nya perioden blir antingen 65 procent av din gamla dagpenninggrundande inkomst eller 80 procent av din senaste dagpenninggrundande inkomst beroende på vad som blir bäst för dig. Om 80 procent är mest fördelaktigt räknas även normalarbetstiden om vilket kan påverka antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har frånvaro.

Mer om vad som händer om dagarna tar slut

Uppdaterad: 12 december 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!