Så räknar vi – arbete

Ordförklaringar
Miniräknare

Om man varit med i a-kassan kortare än 12 månader kan man som mest få 365 kronor om dagen i a-kassa. Om man varit medlem 12 månader eller mer räknar vi på den genomsnittliga inkomst man haft före arbetslösheten. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka och den maximala ersättningen som betalas ut är 910 kronor före skatt per dag de första 100 ersättningsdagarna.

Inkomstbaserad ersättning

Den genomsnittliga inkomsten ligger till grund för ersättningen och vi räknar alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid.

Detta gäller för inkomstbaserad ersättning:

  1. Medlemskap i en a-kassa under 12 månader eller mer.
  2. Under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret, det vill säga arbetat minst 80 timmar per kalendermånad under minst 6 månader.

Allt arbete styrks av din arbetsgivare på formuläret arbetsgivarintyg.

Genomsnittlig arbetstid

Genomsnittsarbetstiden räknas alltid på 12 hela månader. Om man det senaste året inte kunnat arbeta för att man studerat, varit sjuk eller vårdat barn kan de hoppas över och vi kan då räkna på arbete som ligger längre bak tiden. Kvalifikationstiden förlängs alltså med samma antal månader som vi har hoppat över.

Mer om överhoppningsbar tid

Den genomsnittliga arbetstiden har betydelse om du kombinerar arbete och a-kassa. Om man är arbetslös på heltid får man 5 dagar per vecka.

Mer om arbete och a-kassa

Genomsnittlig inkomst

Som grund för ersättningen ligger den genomsnittliga månadsinkomsten det senaste året. Har man fått sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning får det räknas med om man också arbetat minst 80 timmar den månad som ersättningen avser. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om man arbetat kortare tid.  

80 procent av lönen eller max 910 kronor

Tjänat mindre än 25 025? Ersättningen är 80 procent av lönen förutsatt att man tjänat mindre än 25 025 per månad.

Tjänat mer än 25 025? Om man tjänat mer får man 910 kronor om dagen i 100 dagar. Har man en inkomstförsäkring via facket ansöker man att få resterande ersättning av dem. Efter de första 100 dagarna sänks högsta dagpenning till 760 kronor och efter 200 ersättningsdagar sänks kompensationsnivån till 70 procent.

Formel för ersättning per dag

 (genomsnittlig inkomst/22) x 0,8= ersättning per dag

Ett exempel: Sara har en normalinkomst på 24 000 kronor. Hennes dagpenning blir då 873 kronor. (24 000/22) x 0,8=873 kronor.

Räkna själv här

Grundersättning

  • Har man varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan man få grundersättning på maximalt 365 kronor om man arbetad heltid det senaste året.
  • Har man till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får man hälften av det maximala beloppet, det vill säga 183 kronor.
  • Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid. 

Höjning av inkomst

  • Varje år räknar vi upp den genomsnittliga inkomsten för att även de arbetslösa ska följa med i löneutvecklingen. Detta sker automatiskt i december för alla som får ersättning.
  • Om man arbetar och därför har ett avbrott på minst 25 veckor i arbetslösheten kan man också höja den genomsnittliga inkomsten. Genomsnittsberäkningen görs på 12 månader och måste bli högre både avseende inkomst och arbetstid för att vi ska kunna höja.

Mer om hur vi räknar för företagare

Uppdaterad: 26 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!