Så räknar vi – arbete

Ordförklaringar

Om du varit med i a-kassan kortare än 12 månader kan du som mest få 365 kronor om dagen i a-kassa. Om du varit med mer än 12 månader avgörs ersättningens storlek av den genomsnittliga inkomsten du haft före arbetslösheten.

Inkomstrelaterad ersättning

För att få inkomstrelaterad ersättning ska du uppfylla arbetsvillkoret och ha varit medlem i 12 månader. Din genomsnittliga inkomst ligger till grund för ersättningen och vi räknar alltid på 12 månader även om du arbetat kortare tid.

Genomsnittlig arbetstid

Din genomsnittliga arbetstid är betydelsefull för hur många ersättningsdagar per vecka du har rätt till och för din dagpenninggrundande inkomst.

Genomsnittsarbetstiden räknas alltid på 12 tolv hela månader. Har det under det senaste året funnits månader som du inte kunnat arbeta för att du studerat, varit sjuk eller vårdat barn kan de hoppas över och vi kan då räkna på arbete som ligger längre bak tiden.

Mer om överhoppningsbar tid

Genomsnittlig inkomst

Som grund för din dagpenning ligger din genomsnittliga månadsinkomst som du haft före arbetslösheten. Har du fått sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning får det räknas med om du också arbetat minst 80 timmar den månad som ersättningen avser. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om du arbetat kortare tid.  

Din dagpenning är 80 procent av lönen eller 910 kronor

Din dagpenning är 80 procent av lönen förutsatt att du tjänat mindre än 25 025 per månad. Om du tjänat mer får du 910 kronor om dagen i 100 dagar. Vi bestämmer din dagpenning till 80 procent av din genomsnittliga månadslön delad med 22 (dagar). Efter de första 100 dagarna sänks högsta dagpenning till 760 kronor och efter 200 ersättningsdagar sänks kompensationsnivån till 70 procent.

 (din genomsnittliga lön/22) x 0,8= din dagpenning

Ett exempel: Sara har en normalinkomst på 24 000 kronor. Hennes dagpenning blir då 873 kronor. (24 000/22) x 0,8=873 kronor.

När dina ersättningsdagar är slut kan du bli inskriven i ett program på arbetsförmedlingen. Då får du aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet är 65 procent av din normalinkomst. Precis som i a-kassan kan du som mest få 760 kronor om dagen i aktivitetsstöd.

Grundbeloppet

Har du varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan du få ett grundbelopp på 365 kronor i dagpenning om du haft en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar. Har du arbetat i genomsnitt 20 timmar får du en halv dagpenning, det vill säga 183 kronor. Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om du arbetat kortare tid. När du har varit med i 12 månader prövar vi automatiskt om du har rätt till inkomstrelaterad ersättning.

Dagpenning vid nytt villkor

Om du arbetar så mycket under arbetslösheten att du klarar arbetsvillkoret kan du få rätt till ännu en ersättningsperiod. Dagpenningen i den nya perioden blir antingen 65 procent av din gamla dagpenninggrundande inkomst eller 80 procent av din senaste dagpenninggrundande inkomst beroende på vad som blir bäst för dig. Om 80 procent är mest fördelaktigt räknas även normalarbetstiden om vilket kan påverka antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har frånvaro.

Om arbetsvillkoret

Höjning av dagpenninggrundande inkomst

Varje år räknas de arbetslösas genomsnittliga inkomst upp för att följa med i löneutvecklingen.

Om du arbetar och därför har ett avbrott på minst 25 veckor i arbetslösheten kan du också höja din genomsnittliga inkomst. Genomsnittsberäkningen görs på 12 månader och måste bli högre både avseende inkomst och arbetstid för att vi ska kunna höja.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 19 december 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg