Så räknar vi – företag

Ordförklaringar

Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen för dig som har haft eget företag. Vi väljer det alternativ som är mest förmånligt för dig när vi fattar beslut.

Tre sätt att räkna på

Vi väljer alltid det som är mest fördelaktigt för dig.

  1. Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten. Den framgår på det senaste Beslut om slutlig skatt.
  2. Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.
  3. Har verksamheten bedrivits kortare tid än 24 månader får den dagpenninggrundande inkomsten grundas på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln.

Enskild firma

Pelle har bedrivit verksamhet i en enskild firma i fem år. Den 1 mars 2016 blir han arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hans senaste taxering är för inkomståret 2014. Eftersom taxering för inkomståret 2015 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2015.

A-kassan tittar på inkomster för de tre senaste taxeringarna. Så här ser de ut för Pelle.

Inkomstår  

Taxerad inkomst

2014 195 000
2013 200 000
2012 -25 000

 Den dagpenninggrundande inkomsten beräknas antingen på den senaste taxerade inkomsten eller på de två åren före den senaste taxeringen (2012 och 2013 i Pelles fall). För Pelle blir det bäst att räkna på 2014 års inkomst (195 000 kr) vilken ger honom en dagpenning från a-kassan på 600 kronor.

Aktiebolag

Anna har bedrivit verksamhet i ett aktiebolag i fyra år. Den 1 november 2016 blir hon arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hennes senaste taxering är för inkomståret 2015.

A-kassan tittar på tre senaste taxerade inkomsterna. Så här ser de ut för Anna.

Inkomstår     

Taxerad inkomst 

2015 200 000 
2014 270 000 
2013 250 000 

Den dagpenninggrundande inkomsten beräknas antingen på den senaste taxerade inkomsten (år 2015 i Annas fall) eller på de två åren före den senaste taxeringen (2013 och 2014 i Annas fall). För Anna blir det bäst att räkna på ett genomsnitt av 2013 och 2014 års inkomster vilket ger henne en dagpenning från a-kassan på 743 kronor de första 100 ersättningsdagarna, därefter 650 kronor per dag.

Egen verksamhet efter anställning

Olle var anställd och arbetade 1 januari 2013 till och med 31 oktober 2014 med en månadslön på 42 000 kronor. När anställningen upphörde startade Olle eget och bedrev egen verksamhet 1 november 2014 - 31 juli 2016. Han blev arbetslös den 1 augusti 2015 och anmälde sig då på Arbetsförmedlingen. Under sin tid som egen företagare har Olle haft underskott i sin verksamhet. Eftersom han bedrivit egen verksamhet kortare tid än 24 månader är det lönen i anställningen som kommer att ligga till grund för Olles dagpenning som blir 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

Start av företag under tid med avgångsvederlag

Lisa var anställd och arbetade 2002-2012 och hade då en månadslön på 35 000 kronor. Den sista december 2012 avslutades hennes anställning och hon fick ett avgångsvederlag på 1 260 000 kronor (36x35 000) och i samband med det startade hon ett eget företag. Den 31 december 2015 är tiden med avgångsvederlaget slut men Lisas företag har ännu inte börjat ge vinst. Hon beslutar sig för att avsluta verksamheten och anmäla sig arbetslös den 1 januari 2016. Eftersom avgångsvederlaget räknas som arbete och hon har avslutat sin verksamhet i företaget kommer hon att kunna få a-kassa baserat på sin tidigare månadslön vilket ger en arbetslöshetsersättning på 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 19 december 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg