Villkor för dig som...

Ordförklaringar

För att få ersättning ska du vara arbetslös, befinna dig i Sverige och vara registrerad på arbetsförmedlingen och ha arbetat. Har du varit medlem i 12 månader eller mer kan du få inkomstrelaterad ersättning. Har du varit medlem kortare tid kan du få ett lägre belopp grundad på din arbetstid.

Har du rätt till ersättning?

 1. Är du inskriven på arbetsförmedlingen och söker jobb?
 2. Har du arbetat 80 timmar per månad minst sex månader det senaste året?

Om du kan svara ja på dessa frågor och inget annat hindrar dig från att ta jobb så har du rätt till ersättning.

Vad kan hindra att man får ersättning?

Vanliga orsaker till att man inte kan få ersättning är att man inte har avslutat sina studier, har ett aktivt företag eller inte har arbetat tillräckligt mycket. Man måste i de allra flesta fall också befinna sig i Sverige.

Arbetat mindre än sex månader?

Om du det senaste året har varit sjuk, studerat eller varit föräldraledig kan vi ofta hoppa över den tiden och räkna på arbete som ligger tidigare.

Mer om överhoppningsbar tid

Bra att veta:

Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen

Grunden för att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning är att du är arbetslös. För att räknas som arbetslös ska du kunna svara ja på följande frågor.

 1. Är du anmäld på arbetsförmedlingen?
 2. Söker du aktivt arbete på egen hand?
 3. Vill och kan du ta arbete minst 17 timmar i veckan?
 4. Är du beredd att ta alla lämpliga arbeten?
 5. Befinner du dig i Sverige?

Du kan bara få ersättning för dagar som du är anmäld på arbetsförmedlingen, och du kan inte anmäla dig retroaktivt.

80 timmar i sex månader – arbetsvillkoret

Det så kallade arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat sex månader eller mer med minst 80 timmar arbete per månad de senaste tolv månaderna. Om du inte har arbetat utan studerat, varit sjuk eller vårdat barn kan du ändå klara arbetsvillkoret.

Har du inte arbetat 80 timmar i 6 månader men har genomfört totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning kan du få räkna totalt 2 sådana månader som arbetad tid.

Mer om arbetsvillkoret

Mer om överhoppningsbar tid

Alternativregeln

80 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har du arbetat sammanlagt 480 timmar, minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan du ha rätt till ersättning enligt alternativregeln. Ring oss för mer information.

Arbetsgivarintyg

Din arbetsgivare styrker din arbetade tid på arbetsgivarintyg. Det fyller hen i på arbetsgivarintyg.nu.

Hinder för ersättning

 1. Jobbat för lite – grunden till ersättning är arbete minst 80 timmar i månaden sex månader det senaste året.
 2. Aktivt företag – hela företaget måste vara vilande för att man ska få ersättning. Mer om företag
 3. Studier som inte avslutats – studierna måste vara avslutade eller definitivt avbrutna. Mer om studier
 4. Utlandsvistelse – för att ha rätt till ersättning måste man i de allra flesta fall befinna sig i Sverige. 

Tid som kan hoppas över

 1. Hemma med barn yngre än två år.
 2. Hemma med barn äldre än två år kombinerat med föräldrapenning.
 3. Avslutade heltidsstudier.
 4. Sjukskriven större del av månaden.

Mer om överhoppningsbar tid

Tar du ut pension?

Om du är arbetslös och har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning ska du skicka oss en kopia på ditt pensionsbeslut. Anmäl också omedelbart om pensionsbeloppet ändras.

Mer om pension

Så mycket kan du få

Ersättningen grundas både på din arbetade tid och din genomsnittliga lön det senaste året. Du kan som mest få 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättningen 760 kronor per dag.

Räkna ut din ersättning

Mer om ersättningen

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 10 mars 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg