Villkor för dig som...

Ordförklaringar

Har du varit medlem i 12 månader eller mer kan du få inkomstbaserad ersättning. Har du varit medlem kortare tid kan du få ett lägre belopp grundad på din arbetstid. Du måste också uppfylla arbetsvillkoret och räknas som arbetslös.

Har du rätt till ersättning?

 1. Är du inskriven på arbetsförmedlingen och söker jobb?
 2. Har du arbetat 80 timmar per månad minst sex månader det senaste året?

Om du kan svara ja på dessa frågor och inget annat hindrar dig från att ta jobb så har du rätt till ersättning.

Vad kan hindra rätt till ersättning?

Vanliga orsaker till att man inte kan få ersättning är att man inte har avslutat sina studier, har ett aktivt företag eller inte har arbetat tillräckligt mycket. Man måste i de allra flesta fall också befinna sig i Sverige.

Arbetat mindre än sex månader?

Om du det senaste året har varit sjuk, studerat eller varit föräldraledig kan vi ofta hoppa över den tiden och räkna på arbete som ligger tidigare.

Mer om överhoppningsbar tid

Bra att veta:

Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen

Grunden för att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning är att du är arbetslös. För att räknas som arbetslös ska du kunna svara ja på följande frågor.

 1. Är du registrerad på arbetsförmedlingen?
 2. Söker du aktivt arbete på egen hand?
 3. Vill och kan du ta arbete minst 17 timmar i veckan?
 4. Är du beredd att ta alla lämpliga arbeten?
 5. Befinner du dig i Sverige?

Du kan bara få ersättning för dagar som du är registrerad på arbetsförmedlingen - du kan inte registrera dig retroaktivt.

80 timmar i sex månader – arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat sex månader eller mer, minst 80 timmar per månad de senaste tolv månaderna. Om du inte har arbetat utan studerat, varit sjuk eller varit hemma med barn kan du ändå klara arbetsvillkoret om det finns arbete längre tillbaka i tiden.

Har du inte arbetat tillräckligt men har genomfört totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning kan du få räkna totalt två sådana månader som arbetad tid.

Mer om arbetsvillkoret

Mer om överhoppningsbar tid

Alternativregeln

80 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har du arbetat sammanlagt 480 timmar, minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan du ha rätt till ersättning enligt alternativregeln. Ring oss för mer information.

Arbetsgivarintyg

Din arbetsgivare styrker din arbetade tid på arbetsgivarintyg. Det fyller hen i på arbetsgivarintyg.nu.

Hinder för ersättning

 1. Jobbat för lite Grunden till ersättning är arbete minst 80 timmar i månaden sex månader det senaste året.
 2. Aktivt företag Hela företaget måste vara vilande för att man ska få ersättning. Mer om företag
 3. Studier som inte avslutats Studierna måste vara avslutade eller definitivt avbrutna. Mer om studier
 4. Utlandsvistelse För att ha rätt till ersättning måste man i de allra flesta fall befinna sig i Sverige. 

Tid som kan hoppas över

 1. Hemma med barn yngre än två år.
 2. Hemma med barn äldre än två år kombinerat med föräldrapenning.
 3. Avslutade heltidsstudier.
 4. Sjukskriven större del av månaden.

Mer om överhoppningsbar tid

Tar du ut pension?

Om du är arbetslös och har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning ska du skicka oss en kopia på ditt pensionsbeslut. Anmäl också omedelbart om pensionsbeloppet ändras.

Mer om pension

Så mycket kan du få

Du kan som mest få 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättningen 760 kronor per dag. Ersättningen grundas både på din arbetade tid och din genomsnittliga lön det senaste året.

Har du kombinerat arbete med ersättning från Försäkringskassan? Skicka då in intyg med tidsperiod och utbetald ersättning.

Räkna ut din ersättning

Mer om ersättningen

Uppdaterad: 12 december 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!