Företagare

Ordförklaringar
kvinna vid skrivbord

Blir du som har eget företag arbetslös har du rätt till ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Om du haft företaget vid sidan om heltidsarbete kan det bli godkänt som bisyssla och du kan fortsätta med det. Har du däremot haft företaget som huvudsaklig sysselsättning måste du lägga det vilande för att få a-kassa.

A-kassan ska inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet och inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Men om ditt företag inte går runt kan du lägga det vilande och få ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Är du företagare eller inte?

En företagare uppfyller följande:

 • arbetar i den egna verksamheten
 • har väsentligt inflytande över verksamheten och
 • skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt.

Så räknar vi ut din ersättning

Man kan maximalt få 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättning 760 kronor per dag. Nivån på ersättningen påverkas av den taxerade inkomsten i företaget. Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen och vi väljer alltid det som är mest fördelaktigt. Mer om hur vi räknar

Vilken typ av företag har du?

Företag på heltid

För att få ersättning måste man räknas som arbetslös. Det som skiljer sig är om man är ensam ägare eller flera delägare i företaget.

 • Flera delägare: När man inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten, det vill säga om man har skilt sig helt från verksamheten räknas man som arbetslös.
 • Ensam ägare: Man kan ha företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten, det vill säga lägga det vilande. Går endast om man är ensam ägare.

Skicka in detta

 • Ansökan om ersättning (Mina sidor)
 • Frågor för företagare (Mina sidor)

Vid sidan om heltidsarbete (bisyssla)

Ett företag kan räknas som bisyssla om man arbetat i det vid sidan om ditt heltidsarbete. Man ska ha haft verksamheten jämsides med heltidsarbetet under minst tolv månader. Då har man visat att företaget inte begränsar möjligheterna att arbeta heltid och då påverkar det heller ersättningen från a-kassan.

När man redovisar hur många timmar man arbetat i företaget ska man ta med alla timmar som man arbetat, till exempel inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med webb etc.

Godkänd bisyssla påverkar inte a-kassan

När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla meddelas detta i ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår hur många timmar per vecka man har rätt att arbeta i bisysslan. Det arbete man utför i bisysslan kan inte räknas med i ett arbetsvillkor och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod. 

Fyll i frågor för företagare i Mina sidor för att ansöka om att få företaget godkänt som bisyssla.

Förändring av bisyssla

 • Utökad arbetstid? Skulle man utöka arbetstiden i bisysslan upphör den att vara en bisyssla. Det innebär att man räknas som företagare och rätten till a-kassa upphör.
 • Högre inkomst än 2190 kronor? Skulle den genomsnittliga inkomsten i den godkända bisysslan öka utan att man jobbar fler timmar så att den överstiger 2190 kronor i veckan (före skatt) reducerar den överstigande delen dagpenningen.
 • Kontakta oss om bisysslan förändras; det räcker inte med att börja ange det på tidrapporten.

Företag vid sidan om deltidsarbete (begränsat företag)

För att få sitt företag klassat som begränsat företag krävs följande:

 • Arbetat i företaget max 10 timmar per vecka.
 • Haft ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka.
 • Gjort detta i minst sex månader före arbetslösheten
 • Inkomsten från företaget får vara maximalt tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 2730 kr) per vecka. 

Fyll i frågor för företagare i Mina sidor för att ansöka om begränsat företag. 

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar ersättningen. Om man börjar arbeta fler timmar i företaget räknas man som företagare och har inte längre rätt till ersättning.

Tidrapportera arbetet

Tidrapportera den sysselsättningsgrad eller det antal timmar per vecka som framgår av beslutet. Du får kombinera a-kassa och arbete i maximalt 60 veckor.

Familjeägt företag

Man kan anses vara företagare om man har ett nära släktförhållande till ägaren. Detta förutsätter att man personligen utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på situationen och avgör vilka intyg du ska skicka in.

Företagare av formella skäl

Finns man med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas man inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser. 

Vilande företag

Har man ett eget företag där ingen längre arbetar kan det räknas som vilande. Är man ensamägare är det oftast inga problem, man intygar bara till oss att verksamheten är vilande.

Har man tidigare haft ersättning när företaget varit vilande måste man ha haft igång verksamheten i fem år för att kunna lägga det vilande igen.

Fyll i formuläret Vilande företag i Mina sidor.

Hyra arbetsgivare/fakturera utan företag

Om man hyr arbetsgivare till exempel via Frilans Finans eller Cool Company ska vi avgöra om arbetet ska ses som egen verksamhet (företagare) eller om man ska ses som anställd av uppdragsgivaren.

Kontakta oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in så att du kan tillgodoräkna ditt arbete när vi fattar beslut.

Är ditt företag fortfarande lönsamt?

Om man väljer att avsluta en lönsam verksamhet kan man bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar, eftersom det då räknas som egen uppsägning. För att ett företag ska räknas som lönsamt behöver man ha inkomster som överstiger fyra prisbasbelopp per år. Kontakta oss om det är så att du till exempel har blivit av med din enda uppdragsgivare och inkomsten helt uteblir.

Mer om egen uppsägning

 

Uppdaterad: 15 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!