Söka ersättning/tidrapportera Se dina uppgifter/inbetalningar

Företagare

Ordförklaringar

Blir du som har eget företag arbetslös har du rätt till ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Om du haft företaget vid sidan om heltidsarbete kan det bli godkänt som bisyssla och du kan fortsätta med det. Har du däremot haft företaget som huvudsaklig sysselsättning måste du lägga det vilande för att få a-kassa.

A-kassan ska inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet och inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Men om ditt företag inte går runt kan du lägga det vilande och få ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Är du företagare eller inte?

Först prövar vi om du har varit arbetstagare eller företagare. En företagare uppfyller följande:

  • arbetar i den egna verksamheten
  • har väsentligt inflytande över rörelsen och
  • skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt. För att bedöma självständigheten tittar man på vad avtalet med uppdragsgivaren innehåller, om uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren ingår i hens verksamhet.

Så räknar vi ut din ersättning

Du kan maximalt få 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättning 760 kronor per dag. Nivån på din ersättning påverkas av din taxerade inkomst i företaget innan du blev arbetslös. Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen och vi väljer alltid det som är bäst för dig.

Mer om hur vi räknar

Vilken typ av verksamhet har du haft?

Klicka på plusset för att läsa mer.

Företag på heltid

Du som huvudsakligen har varit företagare räknas som arbetslös

  • när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten, det vill säga om du har skilt dig helt från verksamheten, eller
  • om du har företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten.

Skicka in detta

Företag på deltid vid sidan om heltidsarbete: bisyssla

Har du arbetat i ditt företag vid sidan av annat heltidsarbete före arbetslösheten? Då kan det räknas som bisyssla. Med bisyssla menas här ett extraarbete i form av egen verksamhet som du varaktigt utfört arbete i jämsides med att du utfört annat heltidsarbete före arbetslösheten under minst tolv månader. Eftersom du då visat att ditt extraarbete inte begränsar dina möjligheter att arbeta heltid påverkar det heller inte din ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

När du redovisar hur många timmar du har arbetat i ditt företag före arbetslösheten - tänk då på att ta med alla timmar som du arbetat, t.ex. inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med hemsida etc.

Inkomst i bisyssla

Om inkomsten från bisysslan, under arbetslösheten, överstiger 2190 kronor per vecka påverkar det överskjutande beloppet dagpenningen. Kontakta oss om dina inkomster ligger på gränsen till 2190 kronor eller över.

Godkänd bisyssla

En godkänd bisyssla påverkar inte de ersättningsdagar du får. När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla meddelas detta i ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår hur många timmar per vecka du har rätt att arbeta i din bisyssla. Det arbete du utför i din bisyssla kan inte räknas med i ett arbetsvillkor och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod.

Förändring av bisyssla

Skulle du utöka arbetstiden i din bisyssla upphör den att vara en bisyssla. Det innebär att om det är ett företag upphör din rätt till a-kassa. Skulle den genomsnittliga inkomsten i din godkända bisyssla öka utan att du jobbar fler timmar så att den överstiger 2190 kronor i veckan (före skatt) reducerar den överstigande delen din dagpenning. Hör av dig till oss om din bisyssla förändras; det räcker inte med att du börjar fylla i arbete på tidrapporten.

A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla?

Vad är en bisyssla? Kan jag fortsätta med mitt extraarbete eller egna företag under arbetslösheten? Alexandra och vår expert Suzanne pratar om vad som gäller om man blir arbetslös och har haft ett extraarbete vid sidan om sin anställning. Vad händer till exempel om jag utökar extraarbetet under arbetslösheten?

Lyssna på A-kassepodden #4 Vad är en bisyssla?

Lyssna på alla avsnitt av a-kassepodden på www.akassepodden.se

Företag vid sidan om deltidsarbete

Du som bedrivit egen verksamhet vid sidan av ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka, i minst sex månader före arbetslösheten kan få verksamheten klassad som ett begränsat företag. Då krävs också att arbetet i företaget inte överstigit 10 timmar per vecka och att inkomsten från företaget inte överstigit tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 2730 kr) per vecka. Du ska fylla i det arbete du utfört i företaget på din tidrapport.

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar a-kasseersättningen. Om verksamheten utökas avseende den arbetade tiden i företaget upphör din rätt till ersättning.

Tidrapportera arbetet

Tidrapportera den sysselsättningsgrad eller det antal timmar per vecka som framgår av beslutet. Du får kombinera a-kassa och arbete i maximalt 60 veckor.

Familjeägt företag

Bedriver du verksamhet utan att själv äga någon del av bolaget kan du ses som företagare om du har ett nära släktförhållande till ägaren och det är du som bedriver verksamheten. Detta under förutsättning att du också personligen utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Hör av dig till oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in.

Företagare av formella skäl

Finns du med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas du inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser.

Vilande företag

Har du ett eget företag där ingen längre arbetar kan det räknas som vilande. Fyll i formuläret Vilande företag

Har du tidigare haft ersättning när ditt företag varit vilande måste ha haft igång verksamheten i fem år för att kunna lägga det vilande igen.

Hyra arbetsgivare/fakturera utan företag

För dig som hyr arbetsgivare ska vi avgöra om ditt arbete ska ses som egen verksamhet (företagare) eller om du ska ses som anställd av uppdragsgivaren.

Hör av dig till oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in så att du kan tillgodoräkna ditt arbete när vi fattar beslut.

Är ditt företag fortfarande lönsamt?

Om du väljer att avsluta en lönsam verksamhet kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. För att ett företag ska räknas som lönsamt behöver du ha inkomster som överstiger fyra prisbasbelopp per år.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 27 december 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg