Föräldraledig

Ordförklaringar

Föräldraledigheten kan i de flesta fall hoppas över. Månader där du har jobbat 80 timmar eller mer kan aldrig hoppas över. Ange när du söker att du har varit föräldraledig.

Din föräldraledighet kan hoppas över om

  • ditt barn var under två år när du var föräldraledig.
  • du har tagit ut minst fem dagars halv föräldrapenning per vecka när barnet är äldre än två år.

Har du arbetat 80 timmar eller mer per månad när du varit föräldraledig räknar vi på det deltidsarbete du har haft och vi hoppar aldrig över månaden.

150 extra dagar

Har du barn under 18 och är arbetslös när din period på 300 dagar har gått samkör vi våra register med Försäkringskassan och du får 150 dagar extra.

Exempel: Harry har varit föräldraledig på heltid

Harrys jobb och föräldraledighet: Harry jobbar heltid under hela 2015 med en lön på 25 500 och går på föräldraledighet den 1 januari 2016. Harry blir uppsagd under sin föräldraledighet och är anställd fram till den 30 september 2016. Han anmäler sig på arbetsförmedlingen den 1 oktober.

Harry ska skicka in: Till a-kassan ska han skicka in ett arbetsgivarintyg som styrker perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Det räcker med att han i sin ansökan skriver att han har varit föräldraledig under perioden 1 januari – 30 september 2016 så hämtar vi uppgifterna direkt från Försäkringskassan.

Harrys ersättning: Harrys ersättning kommer att grundas på hans heltidsarbete. Hans genomsnittliga arbetstid blir 40 timmar och hans genomsnittliga inkomst 25 500. Harry får 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per ersättningsdag.

Exempel: Jörgen har varit föräldraledig på deltid

Jörgens jobb och föräldraledighet: Jörgen arbetade heltid med en lön på 25 500 fram till sin föräldraledighet den 1 juli 2014. Han var föräldraledig på heltid fram till den 1 april 2016 då han började arbeta halvtid parallellt med halv föräldrapenning. Jörgen blir uppsagd och anmäler sig på arbetsförmedlingen den 1 oktober 2016.

Jörgen ska skicka in: Han ska skicka in arbetsgivarintyg för perioderna 1 januari – 30 juni 2015 samt 1 april - 30 september 2016 där hans ersättning från föräldraförsäkringen före skatt framgår.

Jörgens ersättning: Jörgens ersättning kommer att grundas på heltidsarbete, deltidsarbete och föräldrapenning. Hans genomsnittliga arbetstid blir 40 timmar och inkomsten blir ett genomsnitt på heltids- och deltidslönen samt föräldrapenningen.

Bra att veta för dig som är förälder

Din barnomsorg måste vara ordnad när du är arbetslös

Din barnomsorg måste vara ordnad för att du ska ha rätt till ersättning från a-kassan. Det har ingen betydelse om barntillsynen är privat eller kommunal. Det går bra om till exempel mor- och farföräldrar kan ställa upp. Huvudsaken är att den är ordnad så du kan ta ett jobb när du får det. Tänk bara på att du måste kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka för att ha rätt till a-kassa.

Fyll i på tidrapporten om ditt barn blir sjukt

Anmäl tillfällig föräldrapenning (VAB) till Försäkringskassan om ditt barn blir sjukt. Du har inte rätt till ersättning från a-kassan när du är hemma med sjukt barn. På tidrapporten bockar du i föräldrapenning.

Till Försäkringskassan

Du kan kombinera ersättning med föräldrapenning

Föräldraledig på deltid

Fyll i föräldraledighet på tidrapporten om du vill vara föräldraledig på deltid när du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även garantidagar.

Föräldraledig på heltid

Avanmäl dig från arbetsförmedlingen om du ska vara föräldraledig på heltid en längre period. Är du föräldraledig kortare tid än 12 månader fortsätter du på din påbörjade period. Om du har varit föräldraledig längre än ett år kan du också fortsätta på samma period om barnet är under två år eller om du har tagit ut föräldrapenning.

Föräldraledig på helgen

Tar du ut föräldrapenning på helgen påverkar det inte ersättningen du får från a-kassan. Men det är viktigt att du redovisar föräldrapenning på tidrapporten så att din redovisning hos oss stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan.

Exempel

Nina söker jobb i veckorna och tar ut föräldrapenning på helgen. På sin tidrapport ska hon fylla i arbetslös måndag – fredag och föräldrapenning lördag och söndag.

Uppdaterad: 26 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!