Föräldraledig

Ordförklaringar
Pappa som surfar på mobil med barn

Föräldraledigheten kan i de allra flesta fall hoppas över. Har man jobbat 80 timmar eller mer en månad kan den aldrig hoppas över. För varje månad som du varit föräldraledig lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader.

Din föräldraledighet kan hoppas över om

 • ditt barn var under två år när du var föräldraledig.
 • du har tagit ut minst fem dagars halv föräldrapenning per vecka när barnet är äldre än två år.

Har du arbetat 80 timmar eller mer per månad när du varit föräldraledig räknar vi på det deltidsarbete du har haft och vi hoppar aldrig över månaden.

Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader 

Eftersom föräldraledigheten oftast räknas bort förlänger vi tiden vi räknar på. Arbetsgivaren ska alltså redovisa de 12 senast arbetade månaderna på intyget. Arbetsgivarintyget begär man i Mina sidor.

Har du sagt upp dig under föräldraledigheten? 

När man säger upp sig är avstängningen alltid överspelad 112 kalenderdagar efter anställningen upphörde. Har man sagt upp sig i slutet av föräldraledigheten kan man få ersättning efter man eventuellt varit avstängd. Läs mer här om hur det fungerar om man säger upp sig

150 extra dagar

Har du barn under 18 och är arbetslös när din period på 300 dagar har gått samkör vi våra register med Försäkringskassan och du får 150 dagar extra. Detta görs när dina 300 dagar tagit slut. Du behöver inte göra något - fortsätt bara tidrapportera.

Hur blir det när man är arbetslös?

 • Din barnomsorg måste vara ordnad för att du ska ha rätt till ersättning. Det har ingen betydelse om barntillsynen är privat eller kommunal. Det går bra om till exempel mor- och farföräldrar kan ställa upp. Huvudsaken är att den är ordnad så du kan ta ett jobb när du får det. 
 • Man måste kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka (och alla vardagar) för att ha rätt till a-kassa.
 • Söker du heltidsarbete? Om man redan före arbetslösheten vet att man kommer att kombinera a-kassa med föräldrapenning måste man tänka rätt. Om man vill ha heltidsarbete och har barnomsorgen ordnad så att någon kan ta barnen på heltid fyller man i 40 under arbetsmöjligheter.
 • Söker du deltidsarbete? Har man däremot tänkt att man endast vill och kan arbeta deltid framöver så kanske det inte finns någon tid för oss att ersätta. Testa vår dagberäknare. Ange "Kan inte ta arbete" de timmar du kommer att ta ut föräldrapenning. 
 • Fyll i föräldraledighet på tidrapporten om du vill vara föräldraledig på deltid när du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även garantidagar.
 • Anmäl tillfällig föräldrapenning (VAB) till Försäkringskassan om ditt barn blir sjukt. Du har inte rätt till ersättning från a-kassan när du är hemma med sjukt barn. På tidrapporten bockar du i föräldrapenning. Till Försäkringskassan
 • Föräldrapenning på helgen påverkar inte ersättningen man får från a-kassan. Men det är viktigt att man redovisar föräldrapenning på tidrapporten så att redovisningen hos oss stämmer med de uppgifter man lämnar till Försäkringskassan.

Exempel: Harry har varit föräldraledig på heltid

Harry jobbar heltid under hela 2016 med en lön på 25 500 och går på föräldraledighet den 1 januari 2017. Harry blir uppsagd under sin föräldraledighet och är anställd fram till den 30 september 2017. Han registrerar sig på arbetsförmedlingen den 1 oktober.

Harry ska skicka in:

 • I Mina sidor begär han ett arbetsgivarintyg som styrker perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016.
 • Uppgifterna om föräldraledighet kan vi hämta från Försäkringskassan. Han anger endast när han söker att han varit föräldraledig.

Harrys ersättning kommer att grundas på hans heltidsarbete:

 • Hans genomsnittliga arbetstid blir 40 timmar och hans genomsnittliga inkomst 25 500. 
 • Harry får 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per ersättningsdag.

Exempel: Jörgen har varit föräldraledig på deltid

Jörgen arbetade heltid med en lön på 25 500 fram till sin föräldraledighet den 1 juli 2015. Han var föräldraledig på heltid fram till den 1 april 2017 då han började arbeta halvtid parallellt med halv föräldrapenning. Jörgen blir uppsagd och registrerar sig på arbetsförmedlingen den 1 oktober 2017.

Jörgen ska skicka in:

 • Begära ett Arbetsgivarintyg via Mina sidor för de 12 senast arbetade månaderna.
 • Uppgifterna om föräldraledighet kan vi hämta från Försäkringskassan. Han anger endast när han söker att han varit föräldraledig.

Jörgens ersättning kommer att grundas på heltidsarbete, deltidsarbete och föräldrapenning. 

 • Hans genomsnittliga arbetstid blir 40 timmar och inkomsten blir ett genomsnitt på heltids- och deltidslönen samt föräldrapenningen.
Uppdaterad: 26 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!