Studerande

Ordförklaringar

Din studietid kan oftast hoppas över om du studerat på heltid och vi kan då räkna på det arbete du haft före eller under studietiden. Dina studier ska vara avslutade eller definitivt avbrutna för att du ska kunna få a-kassa.

Arbetslös efter studier

Om du inte har något jobb efter du har studerat räknas du som arbetslös om studierna är

  • Avslutade Utbildningen är fullföljd och du har inte planerat för några fortsatta studier
  • Definitivt avbrutna Du har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta dem eller påbörja nya. 

Om du varken avslutat eller avbrutit studierna räknas det som att du fortfarande studerar och då har du inte rätt till a-kassa.

Kvalifikationstiden kan förlängas

För att ha rätt till a-kassa som baseras på din lön ska du klara arbetsvillkoret, medlemsvillkoret och vara arbetslös. Alla månader med minst 80 timmars arbete räknas med i arbetsvillkoret, även sommarjobb och extrajobb räknas.

Du har en kvalifikationstid på tolv månader på dig att klara arbetsvillkoret. Har du studerat på heltid kan kvalifikationstiden förlängas med samma antal månader som du studerat. Maximalt kan fem år hoppas över.

För att få förlänga kvalifikationstiden krävs följande:

  • Du avslutade studierna efter att du fyllt 25 år eller
  • Du var yngre än 25 år när du avslutade studierna, men innan studierna arbetade du heltid i minst fem månader.

Mer om villkoren för ersättning

Arbete styrks på arbetsgivarintyg

Ingen ersättning under studieuppehåll

Du kan inte få a-kassa när du har studieuppehåll, eftersom dina studier inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort. Därför är det inte möjligt att få ersättning under sommarlovet.

Korta studier och deltidsstudier 

När du är arbetslös kan vi godkänna att du studerar femton dagar på heltid och 20 veckor på max 50 procents studietakt. 

Mer om att studera under arbetslösheten

Uppdaterad: 8 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!