Studerande

Ordförklaringar

Din studietid kan oftast hoppas över om du studerat på heltid och vi kan räkna på det arbete du haft före eller under studietiden. För att kunna få ersättning ska dina studier vara avslutade eller definitivt avbrutna.

Ersättning efter studier

Grundregeln är att man inte kan få arbetslöshetsersättning när man deltar i utbildning eller för tid som man har beviljats studiemedel. Om du inte har något jobb efter du har studerat räknas du som arbetslös om studierna är

  • avslutade - utbildningen är fullföljd och du har inte planerat för några fortsatta studier
  • definitivt avbrutna - du har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta dem eller påbörja nya. 

Heltidsstudier kan hoppas över

För att ha rätt till a-kassa som baseras på din lön ska du uppfylla tre villkor. Du ska klara arbetsvillkoret, medlemsvillkoret och du ska vara arbetslös. Alla månader med minst 80 timmars arbete räknas med i arbetsvillkoret, även sommarjobb och extrajobb räknas.

Du har en kvalifikationstid på tolv månader på dig att klara arbetsvillkoret. Har du studerat på heltid kan kvalifikationstiden förlängas med samma antal månader som du studerat om något av följande gäller för dig. Den tiden kallas då överhoppningsbar. Maximalt kan fem år hoppas över.

  • Du avslutade studierna efter att du fyllt 25 år eller
  • Du var yngre än 25 år när du avslutade studierna, men innan studierna arbetade du heltid i minst fem månader.

Mer om överhoppningsbar tid

Mer om villkoren för ersättning

Arbete styrks på arbetsgivarintyg

Ingen ersättning under studieuppehåll

Du kan inte få a-kassa när du har studieuppehåll, eftersom dina studier inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort. Därför är det till exempel inte möjligt att få ersättning under sommarlovet.

Korta studier och deltidsstudier 

När du är arbetslös kan vi godkänna att du studerar femton dagar på heltid och 20 veckor på max 50 procents studietakt. 

Mer om att studera under arbetslösheten

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 2 februari 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg