Jobba deltid med a-kassa

Ordförklaringar

Att man är arbetslös behöver inte betyda att man inte jobbar alls. Många arbetslösa har fasta deltidsanställningar, andra vikarierar på deltid och en del arbetar på timme. Vilken ersättning man kan få beror på hur mycket man arbetade före arbetslösheten och hur mycket man arbetar nu.

För alla deltidsarbetslösa finns en 60-veckorsregel som innebär att man kan få ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. Tanken är att man så snart som möjligt ska hitta ett nytt arbete där veckoarbetstiden överensstämmer med hur mycket man vill arbeta.

Principen för hur många ersättningsdagar per vecka man får när man är arbetslös bygger på en jämförelse. Vi jämför hur många timmar per vecka man i genomsnitt arbetade före arbetslösheten med hur många timmar man arbetat i den vecka som man begär ersättning för.  Här får du hjälp att beräkna antalet ersättningsdagar per vecka. 

När man är arbetslös kan få a-kassa i 300 ersättningsdagar (450 dagar för föräldrar med barn under 18 år). Arbetar man deltid är ersättningen begränsad också i antalet veckor. Man kan vara deltidsarbetslös i 60 veckor, förutsatt att man har ersättningsdagar kvar på sin period. Har man ersättningsdagar kvar när man varit arbetslös i 60 veckor kan man få ut dem om man skulle vara arbetslös på heltid.

 

Exempel

Du är helt arbetslös och får fem ersättningsdagar per vecka från a-kassan. Efter 3 veckor får du möjlighet att jobba extra 2 dagar i veckan. Den veckan som du både jobbar och får ersättning är en deltidsvecka. Du kan få ersättning och jobba i 60 veckor under en ersättningsperiod. Det spelar ingen roll hur många dagar per vecka som du jobbar utan en deltidsvecka är en vecka då du både arbetar och får ersättning.

Om veckorna tar slut

Skulle de 60 veckorna ta slut innan man fått ett nytt heltidsjobb har man två alternativ.

  1. Fortsätta att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan.
  2. Sluta deltidsarbetet för att söka heltidsarbete och under tiden vara arbetslös på heltid.  För att slippa sanktion om man säger upp sig krävs att inkomsten från deltidsarbetet inte är högre än ersättningen från a-kassan.

Är man ensamstående förälder med egna hemmavarande barn kan man prata med arbetsförmedlingen för att få en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för att på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning om man förbrukat 60 deltidsveckor.

Exempel - Eva säger upp sig

Eva jobbar 50 procent med en månadslön på 18 000 kronor. Hennes ersättning från oss är 760 kronor om dagen och en vanlig månad skulle hon få 16 720 kronor om hon var arbetslös. Eftersom Evas inkomst från arbetet är högre än den från a-kassan har hon inte giltig anledning att säga upp sig.

Fler exempel

Exemplen nedan utgår från att personernas genomsnittliga arbetstid före arbetslösheten är 40 timmar per vecka och att de precis påbörjat sin 300 dagar långa ersättningsperiod.

Exempel 1 – Anna jobbar 75 %

Anna arbetar 75 procent och får arbetslöshetsersättning en dag i veckan. Hon kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor om hon fortsätter jobba på sin tjänst. Observera att hon inte får någon ersättning de sex första veckorna, eftersom ersättningsperioden alltid inleds med sex karensdagar.

Exempel 2 – Anders jobbar 20 %

Anders arbetar en dag i veckan och får arbetslöshetsersättning fyra dagar i veckan. Även han kan få deltidsersättning utbetald i 60 veckor. Det spelar alltså ingen roll hur mycket man jobbar per vecka, utan jobbar man och får ersättning under en vecka räknas den veckan som en av de 60 deltidsveckorna.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

7 §/Träder i kraft I:2017-05-15/ Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten. Förordning (2017:4).

Till förordningen

Uppdaterad: 16 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!